Μετάβαση σε περιεχόμενοAmstrad


Τυχαίες Αγγελίες

ΔΟΘΗΚΕ Texas Instruments Speak & Spell

Πώληση από haris_216

25,00€

Χρόνος που απομένει - 2 Ημέρες, 17 Ώρες


Εμφανίσεις - 38

Χρόνος που απομένει - 178 Ημέρες, 13 Ώρες

Προτεινόμενο Πώληση

110,00€ Amstrad 6128


Σε Amstrad από jimn

Amstrad 6128 σε άριστη λειτουργική κατάσταση και εμφανισι...

Εμφανίσεις - 179

Χρόνος που απομένει - 119 Ημέρες, 9 Ώρες

Πώληση

300,00€ AMSTRAD CPC 6128


Σε Amstrad από David Lightman

Πωλείται Amstrad CPC 6128 με πράνινο monitor GT-65, ένα j...

Εμφανίσεις - 212

Χρόνος που απομένει - 107 Ημέρες, 14 Ώρες

Πώληση

200,00€ (SOLD)Amstrad CPC6128 Color


Σε Amstrad από pkatsaros

Amstrad CPC6128 Color CRT original σε πλήρως λειτουργική...

Εμφανίσεις - 120

Χρόνος που απομένει - 144 Ημέρες, 17 Ώρες

Πώληση

200,00€ AMSTRAD 6128 PLUS


Σε Amstrad από konpat

Πωλείται amstrad 6128 plus με αγγλικό πληκτρολόγιο σε πο...

Εμφανίσεις - 219

Χρόνος που απομένει - 84 Ημέρες, 14 Ώρες

Πώληση

0,00€ [SOLD]AMSTRAD CPC 6128


Σε Amstrad από konpat

Πωλείται amstrad cpc 6128 με αγγλικό πληκτρολόγιο σε πολύ...

Εμφανίσεις - 288

Χρόνος που απομένει - 3 Ημέρες, 18 Ώρες

Πώληση

0,00€ [SOLD]AMSTRAD CPC 6128


Σε Amstrad από konpat

Πωλείται amstrad cpc 6128 με αγγλικό πληκτρολόγιο σε πολύ...Copyright 2016 Retroworld.gr - Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Designed & Powered by Zero Raid